Ładowanie…
Biblia i kawa

Skąd wiemy czy Biblia opisuje faktyczne wydarzenia?

Historie biblijne, zwłaszcza Ewangelia, są udokumentowane przez wielu autorów i świadków. Biblia nie składa się z pojedynczego dzieła czy autora, ale jest raczej zbiorem pism i listów. Ewangelie przypisywane są czterem autorom: Łukaszowi, Markowi, Janowi i Mateuszowi i składają się z czterech różnych ksiąg, które powstały w różnym czasie, w różnych miejscach i były oparte na różnych świadectwach. Specjalista śledczy – Jim Warner Wallace w swoich pismach opisuje, w jaki sposób wiedza detektywistyczna i śledcza potwierdza dokładność Biblii.

Wariacje w relacjach poszczególnych wydarzeń nie są uważane za nieważne, wręcz przeciwnie, wzmacniają wiarygodność opowieści. Relacje naocznych świadków, które są konsekwentnie dokładne, różnią się nieznacznie. Kiedy policja pyta o wydarzenia, całkowicie rozbieżna relacja jest bardzo podejrzana. Gdy w jednej wersji coś jest niewytłumaczalne, inna wersja wyjaśnia nasze wątpliwości – wnosi brakujący element do układanki. (niezamierzone świadectwa potwierdzające świadectwo.) Przykład: Ew. Mateusza 26:68 jest nie do pomyślenia bez wyjaśnienia z Ew. Łukasza 22:64 na temat zasłony. Główne wydarzenia w Biblii, które mają związek z tymi autorami i ich relacjami, są na ogół spójne. Tak samo dar języków o którym czytamy nie tylko w Ew. Marka, ale również w Dziejach Apostolskich i 1 Liście do Koryntian.

Liczne świadkowie i zeznania kobiet (wówczas uważane za niewiarygodne) są irracjonalne w porównaniu z teorią spiskową. Świadkowie wydarzeń biblijnych (zwłaszcza zmartwychwstania Jezusa) byli prześladowani za swoje świadectwo. Śledczy często stosują metodę zgodności zeznań, aby rozwiązać przestępstwa sprzed dziesięcioleci. Ta metoda pozwala im określić, czy zeznanie skupia się na czymś, czy też je pomija. Dzięki temu detektywi mogą ustalić, czy ktoś kłamie, czy mówi prawdę. Te same zasady potwierdzają dokładność Biblii.

Różne informacje o Biblii

Biblia jest najpopularniejszą księgą w historii. Łączna liczba sprzedanych egzemplarzy przekracza 5 miliardów. Nowy Testament Biblii jest przetłumaczony przynajmniej na 1515 różnych języków. Matematyk Ivan Panin poświęcił 40 lat swojego życia matematycznemu składowi Biblii. Wykazał, że Biblia w swoich oryginalnych językach jest wysoce skomplikowanym wytworem matematycznej superinteligencji, która jest poza zdolnością ludzi do konstruowania sprytnych produktów. Powierzył Fundacji Nobla 43 000 stron twoich badań wraz z oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym.

Na przestrzeni wieków zwykli ludzie mieli ograniczony dostęp do Biblii: mogli jedynie słuchać fragmentów łacińskich w kościele. Reformacja protestancka w kościele (w XVI wieku) ułatwiła tłumaczenie języków narodowych. Wcześniej dostęp do niej mieli tylko nieliczni, dodatkowo trzeba było znać łacinę (przekład Wulgaty). Wielu zwolenników rozpowszechniania Biblii i jej tłumaczenia kosztem prześladowań i śmierci zostało wynagrodzonych przywilejem prześladowania. (Jan Wycliffe, Marcin Luter, Jan Hus)

Ludzie często pytają: no dobrze ale czy są jakieś dowody na istnienie Boga? Pan Jezus jest największym dowodem na istnienie Boga. Jego oddanie, mądrość, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i liczne cuda (uzdrowienia, uwolnienia, zmartwychwstania, chleb, czytanie w myślach, unoszenie się na wodzie i inne) są niepodważalnym dowodem na istnienie Boga. Przedstawienie Jezusa potwierdza 27 ksiąg Nowego Testamentu, apokryfy, a także wielu starożytnych pisarzy literatury faktu: Józef Flawiusz, Tacyt, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz, Tallus i Flegon, Mara Bar-Serapion, Lucjan z Samosata, Filozof Celsus i autorzy żydowskiego Talmudu. Nawet epoka nowożytna wywodzi się z czasu przybycia Chrystusa. Polski: AC – po Chrystusie i BC – przed Chrystusem.

Zobacz także : Top 20 filmy chrześcijańskie

Dodaj komentarz