Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Inwestycja zakończona!

24.08.2020

W latach 2013 - 2020 uzyskaliśmy prawo do terenu, wprowadziliśmy trasę linii do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich gmin, przez które przebiega inwestycja. Sporządziliśmy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę i wybudowaliśmy nową dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV. To ponad 120 km infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Pomorza i całej Polski. 313 słupów z 14 tysięcy ton stali, kilkaset zaangażowanych osób pracujących dla wykonawcy i podwykonawców.

Więcej >

Ruszyła druga edycja programu PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"

24.07.2020

Ruszył nabór wniosków do II edycji programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program jest skierowany do mieszkańców gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. O grant w wysokości do 20 tys. zł mogą ubiegać się podmioty z 70 gmin z ośmiu regionów. Na liście są cztery gminy z województwa pomorskiego: Żukowo, Krokowa, Gniewino i Choczewo oraz dwie z zachodniomomorskiego: Widuchowa i Polanów.

Więcej >

Ukończona rozbiórka starej linii 220 kV Żydowo – Gdańsk I

18.06.2020

W dniu dzisiejszym ukończone zostały prace związane z rozbiórką starej linii 220 kV Żydowo – Gdańsk I.

Więcej >

Już niedługo całkowita rozbiórka starej linii 220 kV Żydowo – Gdańsk I.

22.05.2020

Już niewiele dzieli Wykonawców i Inwestora od całkowitej rozbiórki starej linii 220 kV Żydowo – Gdańsk I. W gminach Somonino i Żukowo trwa demontaż przewodów.

Więcej >

Praca KSE bezpieczna w obliczu epidemii COVID-19

04.05.2020

PSE pełniące rolę Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wdrożyły szereg działań organizacyjnych i prewencyjnych, których celem jest zabezpieczenie niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju podczas epidemii koronawirusa w Polsce i Europie. System pracuje bezpiecznie w całej Polsce.

Więcej >

Ostatni etap rozbiórki starej linii

24.04.2020

Trwa ostatni etap związany z rozbiórką starej linii 220 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I.

Więcej >

Ponad 232 mln zł z UE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

18.03.2020

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycja jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych. 

Więcej >

Demontaż w gminach Somonino i Żukowo

20.02.2020

Najprawdopodobniej w drugim kwartale 2020 r. w gminach Somonino i Żukowo rozpoczną się prace związane z demontażem starej linii 220 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I.

Więcej >

Dalsze prace

27.01.2020

W 2020 r prowadzone będą dalsze prace związane z demontażem starej linii 220 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I.

Więcej >

Od Polanowa do Nowej Karczmy prace zakończone

19.12.2019

Na odcinku przebiegającym przez gminy od Polanowa do Nowej Karczmy prace zostały zakończone.

Więcej >

Czekamy na Przyjaźń

20.11.2019

Zanim linia połączy w nowej relacji stacje Żydowo Kierzkowo i Gdańsk Przyjaźń, muszą zostać zakończone prace na budowie stacji w gminie Żukowo. Konieczne jest także wyprowadzenie linii łączącej nową stację z liniami Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Więcej >

Trwają prace demontażowe

16.10.2019

Kolejny etap rozbiórki starej linii przesyłowej 220 kV Żydowo – Gdańsk I dobiegł końca.

Więcej >

Kolejny etap rozbiórki

20.09.2019

Kończy się kolejny etap rozbiórki starej linii przesyłowej 220 kV Żydowo – Gdańsk I.

Więcej >

Trwa rozbiórka

21.08.2019

Trwa rozbiórka starej linii przesyłowej 220 kV Żydowo - Gdańsk I. Wykonawca zdemontował już 160 słupów i 80% przewodów. Obecnie prace prowadzone są w gminie Parchowo.

Więcej >

Trwa demontaż linii przesyłowej 220 kV Żydowo – Gdańsk I

16.07.2019

Prace związane z demontażem starej linii przesyłowej 220 kV Żydowo – Gdańsk I idą do przodu. Wykonawca zemontował już prawie 100 słupów i 69% przewodów.

Więcej >

Rekordowe zapotrzebowanie na moc

01.07.2019

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA poinformowały, że 26 czerwca wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim.

Więcej >

Prawie połowa przewodów zdjęta

12.06.2019

Już prawie połowa przewodów starej linii 220 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I została usunięta. Prace związane z demontażem słupów trwają w gminie Miastko.

Więcej >

Nowa linia już działa

16.05.2019

Z przyjemnością informujemy, że po przebudowie skrzyżowań ze starą linią przesyłową, nowa linia Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo już działa - na razie na dotychczasowym napięciu 220 kV oraz w dotychczasowej relacji Żydowo - Gdańsk I. Uruchomienie obu torów oraz zmiana napięcia na 400 kV będzie możliwa po zakończeniu budowy stacji Gdańsk Przyjaźń oraz wyprowadzeniu linii łączącej stację z liniami Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Więcej >

Znikają przewody starej linii 220 kV.

08.04.2019

Przewody starej linii 220 kV są sukcesywnie demontowane. W drugim kwartale 2019 r. Wykonawca planuje rozbiórkę konstrukcji słupów. Jednocześnie trwają prace nad budową dwutorowej linii 400 kV w miejscach skrzyżowań z dotychczasowym połączeniem Żydowo - Gdańsk I.

Więcej >

Budowa linii 400 kV na skrzyżowaniach z linią 220 kV

28.03.2019

Trwa budowa nowej dwutorowej linii 400 kV na odcinkach skrzyżowań ze starą linią 220 kV.

Więcej >

Przygotowania do demontażu

11.03.2019

Coraz bliżej zakończenia budowy linii 400 kV. Wykonawca przygotowuje się do demontażu linii 220 kV.

Więcej >

Film o inwestycji

12.02.2019

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu zrealizowanego podczas budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

Mimo zimy trwają prace związane z rozwieszaniem przewodów

23.01.2019

Pomimo zimowej aury wykonawca prowadzi prace naciągowe w gminach Nowa Karczma i Somonino. W następnej kolejności kontynuowane będą prace związane z rozwieszaniem przewodów w gminie Kościerzyna.

Więcej >

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

12.01.2019

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo realizowana jest w ramach projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej >

Trwa rozwieszanie przewodów

19.12.2018

Wykonawca zakończył etap rozwieszania przewodów w gminie Somonino. Prace związane z naciągami trwają w gminach Nowa Karczma, Kościerzyna i Bytów.  

Więcej >

Aktualna informacja o postępie prac

26.11.2018

Wykonawca zakończył prace związane z malowaniem konstrukcji. Rozwieszone zostały również przewody w gminach Tuchomie i Żukowo. Obecnie prace związane z naciągami trwają w gminach Somonino, Nowa Karczma, Kościerzyna i Bytów.

Więcej >

O inwestycji w Szymbarku

25.10.2018

24 października w Szymbarku odbyło się coroczne spotkanie poświęcone inwestycji. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych z gmin i powiatów leżących na trasie budowanej linii. Obecni byli również drogowcy, leśnicy i przedstawiciele wielu innych organizacji zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Więcej >

Zmontowano ostatni słup

12.09.2018

Ostania z zaprojektowanych 313 konstrukcji stanęła w gminie Somonino. Trwają prace związane z rozwieszaniem przewodów i malowaniem konstrukcji.  

Więcej >

Jeszcze 14 słupów w gminie Somonino

27.08.2018

Ku końcowi zbliża się budowa słupów. Pozostało ich do zmontowania już tylko czternaście na terenie gminy Somonino.

Więcej >

Czterdzieści jeden słupów

23.07.2018

Na budowie dwutorowej linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo pozostało do zmontowania już tylko 41 słupów.

Więcej >

Dalsze postępy prac

09.06.2018

W gminach: Polanów, Miastko, Bytów, Lipusz, Studzienice, Parchowo i Żukowo zmontowane zostały już wszystkie konstrukcje słupów.

Więcej >

Trwa montaż słupów i rozwieszanie przewodów

14.05.2018

Prace inwestycyjne przebiegają terminowo. Wykonawca zmontował już niemal 70% słupów.

Więcej >

Powstają kolejne słupy

13.04.2018

Na całej linii wzniesiono już 190 konstrukcji. Prace przy montażu kolejnych konstrukcji trwają w gminach Tuchomie, Miastko i Kościerzyna.

Więcej >

Kolejne konstrukcje na trasie lini [zdjęcia]

19.03.2018

Na trasie dwutorowej linii elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo montowane są nowe konstrukcje.

Więcej >

Informacja o postępie prac [zdjęcia]

16.02.2018

Trwają prace budowlane - montowane są kolejne konstrukcje słupów, a już wkrótce rozpoczną się prace związane z naciąganiem przewodów.

Więcej >

Budowa trwa

16.01.2018

Aktualne informacje o prowadzonych pracach i planach na najbliższe dwa miesiące.

Więcej >

Zakończyliśmy drugi cykl zajęć edukacyjnych

08.12.2017

W trzecim kwartale 2017 r. Aldesa ponownie przeprowadziła cykl działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Trafiliśmy do 442 uczniów 18 szkół we wszystkich 11 gminach, w których budowana jest linia elektroenergetyczna Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

Zakończono prace ziemne

09.11.2017

Z końcem października Wykonawca zakończył etap prac ziemnych. Wybudowane zostały fundamenty wszystkich 313 słupów linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

Druga edycja warsztatów edukacyjnych

02.11.2017

Aldesa ponownie realizuje działania edukacyjne do uczniów szkół podstawowych. Akcję prowadzimy we wszystkich 11 gminach, w których budowana jest linia elektroenergetyczna Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

IV konferencja energetyczna w Szymbarku

08.10.2017

4 października w Szymbarku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone inwestycji. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz regionu, powiatów oraz burmistrzowie, wójtowie, radni i sołtysi z jedenastu gmin leżących na trasie budowanej linii. Obecni byli również zarządcy dróg wykorzystywanych podczas budowy, reprezentanci Lasów Państwowych oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Więcej >

Budowa fundamentów na ukończeniu

15.09.2017

Prace związane z budową fundamentów w większości gmin zostały zakończone. Słupy stoją już w gminach Lipusz i Parchowo.

Więcej >

Informacja o postępie prac

17.08.2017

W gminach Lipusz i Parchowo zamontowano już 35 stalowych konstrukcji. Kolejne słupy powstają w gminach Studzienice i Bytów. Żadnen ze zbudowanych słupów nie ucierpiał podczas ostatnich nawałnic. Nie został uszkodzony także żaden z fundamentów. W gminach: Polanów, Miastko, Tuchomie, Bytów, Studzienice i Parchowo wykonano dotąd fundamenty 122 z planowanych 190 stanowisk. Prace fundamentowe postępują także na terenie powiatu kościerskiego i kartuskiego, gdzie staną 123 słupy. Gotowych fundamentów jest na tym odcinku 71.

Więcej >

Aktualna informacja o pracach budowlanych

24.07.2017

W zachodniej części linii – w gminach: Polanów, Miastko, Tuchomie, Bytów, Studzienice i Parchowo wykonano dotąd fundamenty ponad osiemdziesięciu z planowanych 190 słupów. Prace fundamentowe postępują także na terenie powiatu kościerskiego i kartuskiego, gdzie staną 123 słupy.

Więcej >

Trwają prace budowlane

20.06.2017

Powstają kolejne fundamenty pod słupy. Na 120-kilometrowej trasie nowej linii przesyłowej będzie ich ponad trzysta.

Więcej >

Powstają kolejne fundamenty

15.05.2017

Podwykonawcy działający na zlecenie firmy Aldesa Nowa Energia prowadzą prace budowlane na niemal całej długości dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV.

Więcej >

O postępach prac

07.04.2017

Od grudnia 2016 r. trwają prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Wykonawca dysponuje decyzją środowiskową, wszystkimi dokumentami planistycznymi i pozwoleniami na budowę.

Więcej >

Wzmożony ruch na lokalnych drogach

10.03.2017

Prace budowlane trwają. Jedną z uciążliwości związanych z inwestycją jest wzmożony ruch na lokalnych drogach. Nie sposób go jednak wyeliminować – sprzęt i materiały muszą być systematycznie dostarczane.

Więcej >

Trwa budowa fundamentów

02.02.2017

Powstały fundamenty w gminach: Parchowo, Studzienice, Bytów i Tuchomie. Roboty trwają także w Lipuszu. Pod koniec miesiąca planuje się rozpoczęcie prac w gm. Tuchomie

Więcej >

Powstają pierwsze fundamenty

09.01.2017

Od grudnia 2016 r. trwają prace ziemne przy fundamentach pierwszych z 313 słupów, które staną na trasie nowej linii przesyłowej Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Kolejne stanowiska słupów będą wykonywane w najbliższym czasie na terenie Studzienic, następnie Tuchomia, Parchowa, Bytowa i Miastka.

Więcej >

Informacja o postępie prac

08.12.2016

Wykonawca linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo prowadzi wycinkę drzew na terenie gmin Parchowo, Studzienice, Bytów i Tuchomie. Prace postępują w kierunku Miastka. W kolejnych tygodniach prowadzone będą prace wycinkowe od gminy Parchowo w kierunku wschodnim – do gminy Żukowo. Potem rozpocznie się budowa fundamentów słupów.

Więcej >

Nowe pozwolenie na budowę

08.12.2016

Wykonawca budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo uzyskał kolejne pozwolenie na budowę - obejmujące gminę Polanów.

Więcej >

Kolejne pozwolenia na budowę

14.11.2016

Wykonawca uzyskał już siedem pozwoleń na budowę. Najnowsze obejmują gminy: Nowa Karczma, Bytów i Tuchomie.

Więcej >

Pozwolenia na budowę

14.10.2016

Wykonawca budowy linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo uzyskał cztery pozwolenia na budowę.

Więcej >

Punkty informacyjne

15.09.2016

Informujemy, że w urzędach gmin leżących na trasie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo umieszczane są nasze punkty informacyjne. Znajdą tam Państwo nowe broszury o etapie budowlanym inwestycji.

Więcej >

Rozmowy z przedstawicielami terenowymi

18.08.2016

W najbliższym czasie z właścicielami działek leżących na przebiegu linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo spotkają się przedstawiciele wykonawcy, którzy przedstawią plan pracy.

Więcej >

Nowa broszura o inwestycji

12.07.2016

Zachęcamy do lektury nowej broszury dotyczącej budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

O konferencji w mediach

20.06.2016

Dziennik Bałtycki opublikował informację o konferencji energetycznej.

Więcej >

Konferencja energetyczna

16.06.2016

Wkrótce rozpocznie się budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Nowe połączenia elektroenergetyczne są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa naszego regionu. Sprawna realizacja inwestycji będzie zależała od dobrej współpracy wykonawcy z lokalną społecznością i władzami gmin. To główne wnioski płynące z konferencji elektroenergetycznej w Szymbarku.

Więcej >

O naszej akcji edukacyjnej w prasie

12.05.2016

W dodatkach lokalnych do Dziennika Bałtyckiego pojawił się tekst o akcji edukacyjnej przeprowadzonej przez wykonawcę inwestycji.

Więcej >

98% właścicieli prywatnych działek wyraziło zgodę na budowę linii

12.04.2016

Prowadzimy rozmowy z właścicielami ponad 550 prywatnych nieruchomości. W tej chwili już ok. 98% z nich wyraziło swoją zgodę na budowę nowej infrastruktury.

Więcej >

Zakończenie cyklu warsztatów edukacyjnych

17.03.2016

Zajęcia w Zespole Szkół w Ugoszczy i w Szkole Podstawowej w Niezabyszewie zakończyły cykl warsztatów edukacyjnych.

Więcej >

Kolejny miesiąc akcji

12.02.2016

Nasza akcja edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych dobiega końca - przed nami ostatnie warsztaty w Niezabyszewie i Ugoszczy.

Więcej >

Warsztatów edukacyjnych ciąg dalszy

13.01.2016

W kolejnych gminach na trasie linii odbyły się nasze warsztaty. Uczniowie poprzez zabawę mieli okazję dowiedzieć się, czym jest elektryczność.

Więcej >

Warsztaty edukacyjne trwają

10.12.2015

W czasie naszych warsztatów uczniowie dowiadują się, czym są ładunki elektryczne oraz jakie mają właściwości. Zapoznają się ze zjawiskiem elektryzacji ciał. Przekonują się, czym są izolatory oraz co je różni od przewodników. Budują prosty silnik elektryczny.

Więcej >

Czym jest elektryczność? Warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych.

12.11.2015

Wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo organizuje w szkołach podstawowych zajęcia, podczas których uczestnicy dowiadują się, czym jest elektryczność.

Więcej >

Zaawansowane prace geologiczne

09.10.2015

W najbliższym czasie zakończą się prace geologiczne prowadzone aktualnie w większości gmin na trasie linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

Prace planistyczne na ukończeniu

18.09.2015

15 września Radni Gminy Kościerzyna przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

Trwa postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

01.09.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone m.in. w RDOŚ w Gdańsku i Szczecinie, Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, starostwach powiatowych w Bytowie, Kartuzach, Koszalinie i Kościerzynie oraz urzędach wszystkich 11 gmin na trasie linii.

Więcej >

Ruszyło postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

12.08.2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo i rozbiórki istniejącej linii 220 kV Gdańsk - Żydowo.

Więcej >

Już 9 na 10 właścicieli wyraziło zgodę na budowę linii

31.07.2015

Prowadzimy rozmowy z właścicielami ponad 550 prywatnych nieruchomości. W tej chwili już ok. 90% z nich wyraziło swoją zgodę na budowę nowej infrastruktury.

Więcej >

Wizyty u starostów

28.06.2015

Wykonawca inwestycji po raz kolejny odwiedził starostów powiatów bytowskiego, kartuskiego, koszalińskiego i kościerskiego.

Więcej >

Uczniowie pokazali świat bez prądu

12.06.2015

Wręczyliśmy nagrody dla szkolnych zespołów filmowych . W kilkuminutowych nagraniach uczniowi pokazali, jak ich zdaniem wyglądałoby codzienne życie bez prądu. Temat konkursu miał skłonić młodych ludzi do zastanowienia się nad tym, jak istotną rolę w codziennym życiu odgrywa energia elektryczna.

Więcej >

Energia dla Pomorza – druga konferencja o linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

14.05.2015

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych dla Pomorza. Jej powodzenie zależy od wsparcia samorządów i lokalnych społeczności. Takie wnioski płyną z konferencji energetycznej, która odbyła się 13 maja w Szymbarku.

Więcej >

Po sesji Rady Miejskiej w Żukowie

10.04.2015

Podczas sesji Rady Miejskiej w Żukowie przedstawicie wykonawcy przekazali informacje o postępie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

Więcej >

Spotkania z władzami gmin Miastko i Kościerzyna

26.03.2015

24 i 25 marca 2015 r. przedstawiciele wykonawcy inwestycji spotkali się z władzami gmin Miastko i Kościerzyna.

Więcej >

Następne spotkania z władzami

16.03.2015

16 marca przedstawiciele wykonawcy inwestycji spotkali się z władzami gmin Parchowo i Somonino

Więcej >

Kolejne spotkania z władzami gmin na trasie inwestycji

16.02.2015

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia spotkali się z władzami kolejnych gmin przed podjęciem uchwał w sprawie dokumentów planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Więcej >

Spotkania z przedstawicielami władz samorządowych

26.01.2015

Przedstawiciele wykonawcy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo przeprowadzają kolejne spotkania z władzami gmin na trasie inwestycji.

Więcej >

Jury wybrało zwycięzców konkursu filmowego "365 dni bez prądu!"

19.12.2014

Spośród dziewięciu zespołów, które przesłały swoje prace, wyłoniliśmy zwycięzców konkursu filmowego dla gimnazjalistów! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pracę, którą włożyliście w przygotowanie swoich dzieł. Wierzymy, że dobrze się bawiliście, a przy okazji zdaliście sobie sprawę z tego, jak ciężko byłoby funkcjonować bez codziennego dostępu do energi elektrycznej.

Więcej >

Minął czas na zgłaszanie prac do konkursu "365 dni bez prądu!"

30.11.2014

30 listopada 2014 r. o godz. 17:00 minął termin przesyłania prac konkursowych. Wyniki oglosimy 19 grudnia 2014 r. Zwycięski Zespół wygra dla swojej szkoły sprzęt elektroniczny oraz udział w fantastycznym pokazie naukowym i warsztatach edukacyjnych poświęconych energii elektrycznej. Wszyscy członkowie i opiekun zespołu otrzymają również nagrody indywidualne. Nagrodą za zajęcie II-ego i III-ego miejsca będzie sprzęt elektroniczny dla szkoły.

Więcej >

Konkurs cieszy się powodzeniem

19.10.2014

Konkurs dla gimnazjalistów cieszy się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 12 zaproszonych szkół. Czekamy na filmy - jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak uczniowie wyobrażają sobie świat, w którym nie ma dostępu do energii elektrycznej.

Więcej >

365 dni bez prądu

01.10.2014

1 października rozpoczęliśmy konkurs filmowy dla gimnazjalistów z obszaru realizacji inwestycji.

Więcej >

Punkt informacyjny inwestycji w Nakli

01.09.2014

30 sierpnia podczas dożynek w Nakli (gm. Parchowo) uruchomiliśmy punkt informacyjny inwestycji. Przy punkcie działało również stoisko edukacyjne „Elektryczność i jej tajemnice”.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w gminie Nowa Karczma (Grabowo Kościerskie)

14.08.2014

Zapraszamy 2 i 16 września w godzinach 17:00 - 19:00 do świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gm. Nowa Karczma (Grabowo Kościerskie)

14.08.2014

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Nowa Karczma.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Przyjaźni

01.08.2014

Zapraszamy 4 i 11 sierpnia w godzinach 16:00 - 18:00 do Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Skrzeszewie Żukowskim

01.08.2014

Zapraszamy 12 i 26 sierpnia w godzinach 17:00 - 19:00 do sali wiejskiej w Skrzeszewie Żukowskim, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w gminie Kościerzyna

28.07.2014

Zapraszamy 6 i 20 sierpnia w godzinach 15:00 - 17:00 do Urzędu Gminy Kościerzyna, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w gminie Lipusz

18.07.2014

Zapraszamy 21 lipca i 4 sierpnia w godzinach 14:30 - 16:30 do Urzędu Gminy Lipusz, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w gminie Somonino

08.07.2014

Zapraszamy 16 i 30 lipca w godzinach 14:30 - 16:30 do Urzędu Gminy w Somoninie, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Lipuszu

29.06.2014

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Lipusz.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w gminie Parchowo (Nakla)

20.06.2014

Zapraszamy 24 czerwca i 8 lipca w godzinach 17:00 - 19:00 do Biblioteki przy Wiejskim Domu Kultury w Nakli, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Spotkania w gminach Parchowo i Somonino

13.06.2014

Wykonawca inwestycji zaprasza na dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gmin Parchowo i Somonino.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Miastku

03.06.2014

Zapraszamy 9 i 23 czerwca w godzinach 14:00 - 16:00 do Urzędu Gminy Miastko, gdzie będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Cztery spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Kościerzyna

02.06.2014

W dniach 9-12 czerwca, wykonawca inwestycji organizuje spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Kościerzyna.

Więcej >

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Miastko

28.05.2014

Wykonawca inwestycji zaprasza na dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Miastko.

Więcej >

Kolejne punkty informacyjne: Bytów, Polanów i Studzienice

27.05.2014

Wykonawca informuje o kolejnych punktach informacyjno-konsultacyjnych dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Tuchomiu

19.05.2014

22 maja i 5 czerwca w godzinach 14:30 - 16:30 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”.

Więcej >

Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach Bytów i Studzienice

19.05.2014

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gmin Bytów i Studzienice.

Więcej >

Spotkania informacyjno-konsultacyjne - Kramarzyny i Tuchomie

16.04.2014

Wykonawca przeprowadził w Kramarzynach i Tuchomiu kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Więcej >

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Żydowo w gminie Polanów

02.04.2014

Wykonawca inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, przeprowadził na terenie gminy Polanów kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne, mające na celu przekazanie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz skonsultowanie proponowanego przebiegu linii.

Więcej >

Rozpoczął się cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych

21.03.2014

Wykonawca inwestycji rozpoczął organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości i pozostałych mieszkańców gmin leżących na planowanej trasie linii. Pierwsze spotkania odbyły się 19 i 20 marca w Gminie Żukowo, w sołectwach Skrzeszewo i Przyjaźń.

Więcej >

Energia dla Pomorza – konferencja o linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

10.02.2014

6 lutego 2014 r. w Szymbarku k. Gdańska odbyła się konferencja „Energia dla Pomorza”. Spotkanie dotyczyło budowy linii najwyższego napięcia na trasie Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. W wydarzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczący rad gmin z terenów, przez które przebiegać będzie trasa linii elektroenergetycznej. Byli również obecni przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw oraz organizacji pozarządowych z obszaru realizacji inwestycji.

Więcej >

Więcej informacji o inwestycji

24.01.2014

W najbliższym czasie będziemy docierać z informacjami dotyczącymi inwestycji do właścicieli nieruchomości, nad którymi przewidywane jest poprowadzenie trasy linii.

Więcej >

Spotkania z samorządowcami

22.11.2013

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o., generalnego wykonawcy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, przeprowadzili od czerwca do listopada spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i władz samorządowych działających na trasie inwestycji. Celem rozmów było poinformowanie władz o głównych założeniach inwestycji oraz skonsultowanie trasy linii.

Więcej >

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl