Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Spotkania z samorządowcami

22.11.2013

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o., generalnego wykonawcy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, przeprowadzili od czerwca do listopada spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i władz samorządowych działających na trasie inwestycji. Celem rozmów było poinformowanie władz o głównych założeniach inwestycji oraz skonsultowanie trasy linii.

Wyznaczenie trasy linii elektroenergetycznej to zadanie wymagające uwzględnienia wielu czynników i uwarunkowań – naturalnych i przyrodniczych, prawnych, a także społecznych. Początkowo ustala się optymalny przebieg inwestycji, jednakże jej ostateczna trasa wypracowywana jest na drodze konsultacji z przedstawicielami lokalnych społeczności z terenów, przez które ma ona przechodzić. W tym celu od czerwca przedstawiciele firmy Aldesa Nowa Energia rozpoczęli  spotkania z reprezentantami władz rządowych i samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Aldesa Nowa Energia kieruje się zasadą transparentności przy realizacji inwestycji. Intencją spółki jest, aby przedstawiciele władz oraz lokalna społeczność byli rzetelnie poinformowani o założeniach przedsięwzięcia. Budowa nowoczesnej linii przesyłowej na Pomorzu spotkała się z pełnym poparciem wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego. - Budowa nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV jest inwestycją niezwykle ważną i pożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Województwo pomorskie jest obecnie silnie uzależnione od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej - powiedział. - Nowa linia Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo pozwoli lepiej wykorzystywać potencjał energetyczny województwa i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii w regionie - dodał Ryszard Stachurski. Spotkania z samorządami gminnymi i powiatowymi służyły zarówno przekazaniu informacji na temat inwestycji, jak i pozyskaniu informacji niezbędnych dla prac nad realizacją zadania.

Projekt budowy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. i jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl