Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Inwestycja zakończona!

24.08.2020

Trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo została zaprojektowana na obszarze 11 gmin: Żukowo, Somonino, Nowa Karczma, Kościerzyna, Lipusz, Parchowo, Studzienice, Bytów, Tuchomie, Miastko i Polanów, leżących na terenie czterech powiatów: kartuskiego, kościerskiego, bytowskiego i koszalińskiego w dwóch województwach: pomorskim i zachodniopomorskim.
 

W latach 2013 - 2020 Aldesa Nowa Energia uzyskała prawo do terenu oraz wprowadziła trasę linii do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich gmin, przez które przebiega inwestycja. Sporządziliśmy także raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę i wybudowaliśmy nową dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV. To ponad 120 km infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Pomorza i całej Polski. 313 słupów z 14 tysięcy ton stali, kilkaset zaangażowanych osób pracujących dla wykonawcy i podwykonawców, demontaż starej linii 220 kV.
 

Realizując zadanie koncentrowaliśmy się na prowadzeniu transparentnej polityki informacyjnej i partycypacyjnej. Przeprowadziliśmy dziesiątki spotkań z władzami samorządowymi, mieszkańcami i stowarzyszeniami. W wyniku spotkań i po przeanalizowaniu zgłaszanych propozycji zmian trasy, projektanci kilkukrotnie korygowali przebieg linii. Dystrybuowaliśmy informatory o inwestycji. Przeprowadziliśmy kilka akcji edukacyjnych dla uczniów szkół z obszaru inwestycji. Zorganizowaliśmy pięć konferencji energetycznych, podczas których informowaliśmy o stanie prac i planach na najbliższe miesiące. Na bieżąco aktualizowaliśmy stronę internetową przedsięwzięcia i odpowiadaliśmy na spływające pytania, komentarze oraz uwagi.
 

Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu odpowiada na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki. Stworzy warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do  Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych. Jednocześnie, rozwój sieci najwyższych napięć na Pomorzu, gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej dla tego regionu. 17 marca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”.
 

Dziękujemy Państwu za współpracę!

Zespół Aldesa Nowa Energia
 

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl