Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Spotkania z przedstawicielami władz samorządowych

26.01.2015

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia, generalnego wykonawcy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, przeprowadzają kolejne spotkania z władzami gmin na trasie inwestycji. Celem rozmów jest poinformowanie o postępie prac przed podjęciem uchwał w sprawie dokumentów planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 18 grudnia 2014 r. takie spotkanie odbyło się w Bytowie, 22 stycznia 2015 r. - w Studzienicach. Wizyty w pozostałych gminach planowane są w lutym i marcu br.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl