Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Ruszyło postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

12.08.2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku uruchomiła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo i rozbiórki istniejącej linii 220 kV Gdańsk - Żydowo.
 

Właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów objętych inwestycją i terenów przyległych do nich, mogą składać do RDOŚ w Gdańsku swoje wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl