Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Trwa postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

01.09.2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo i rozbiórki istniejącej linii 220 kV Gdańsk - Żydowo.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone m.in. w RDOŚ w Gdańsku i Szczecinie, Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, starostwach powiatowych w Bytowie, Kartuzach, Koszalinie i Kościerzynie oraz urzędach wszystkich 11 gmin na trasie linii.
 

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia aktualnego obwieszczenia (które można zobaczyć klikając tutaj), właściwe organy administracji rządowej i samorzadowej oraz właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów objętych inwestycją i terenów przyległych do nich, mogą składać do RDOŚ w Gdańsku wnioski, uwagi i zastrzeżenia

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl