Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Energia dla Pomorza – konferencja o linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

10.02.2014

6 lutego 2014 r. w Szymbarku k. Gdańska odbyła się konferencja „Energia dla Pomorza”. Spotkanie dotyczyło budowy linii najwyższego napięcia na trasie Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.

W wydarzeniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczący rad gmin z terenów, przez które przebiegać będzie trasa linii elektroenergetycznej. Byli również obecni przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw oraz organizacji pozarządowych z obszaru realizacji inwestycji.

Konferencję otworzyli przedstawiciele władz regionalnych: p. Witold Kępa – pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, dr Tadeusz Żurek – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Energetyki oraz p. Anieszka Myszkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prelegenci podkreślali kluczowe znaczenie inwestycji dla zasilania Pomorza. Mówili również o roli samorządów lokalnych we wspieraniu tego rodzaju strategicznych przedsięwzięć celu publicznego.

Pan Roman Pionkowski, Prezes Zarządu PSE Inwestycje objaśniał, że obecnie w całej Polsce modernizowany i rozbudowywany jest system przesyłowy. Działania te są niezbędne dla zwiększenia pewności zasilania, zmniejszenia zagrożenia awariami oraz poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców. Prezes Pionkowski zwracał również uwagę na współpracę z interesariuszami podczas całego procesu inwestycyjnego. Podkreślał potrzebę dialogu, konsultacji ze społecznościami lokalnymi w ramach prowadzonych działań komunikacji społecznej, jako ważnym partnerem w procesie realizacji inwestycji.

W dalszej kolejności wystąpili przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za realizację inwestycji. Miguel Ortega Lopez, dyrektor generalny firmy Aldesa Polska zaprezentował Grupę Aldesa i jej kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji inwestycji strukturalnych na rynku europejskim. Jarosław Wałęza (Aldesa Nowa Energia), odpowiedzialny bezpośrednio za realizację inwestycji, podsumował w swoim wystąpieniu pierwsze pół roku prac. Zapowiedział również, że wkrótce rozpoczną się konsultacje ze społecznościami lokalnymi i właścicielami działek, nad którymi planowane jest poprowadzenie linii. Podkreślał, że projektowana trasa linii 400 kV, która zastąpi dotychczasową linię 220 kV, została zoptymalizowana i odsunięta od istniejących nieruchomości tak daleko, jak to tylko było możliwe.

Jako prelegenci wystąpili również dwaj eksperci uniwersyteccy. Tomasz Bąkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego wyjaśniał znaczenie budowy linii energetycznej jako inwestycji celu publicznego. Dr Marek Szuba z Politechniki Wrocławskiej zwracał natomiast uwagę na obostrzenia, które regulują realizację tego typu inwestycji i służą zachowaniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska w otoczeniu linii. Podkreślał jednocześnie, że polskie przepisy w tym zakresie należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Kolejną konferencję dotyczącą budowy linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo zaplanowano na początek przyszłego roku.

Konferencja „Energia dla Pomorza” została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Współorganizatorem konferencji były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Inwestycje S.A.

Prezentacje z konferencji mogą Państwo pobrać klikając tutaj.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl