Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Konferencja energetyczna

16.06.2016

W spotkaniu 15 czerwca br. wzięli udział m.in. przedstawiciele władz regionu oraz burmistrzowie, wójtowie, radni i sołtysi z gmin, które znajdują się na trasie budowanej linii. Wydarzenie zorganizował wykonawca budowy linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, firma Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. oraz inwestor zlecający to zadanie, czyli państwowa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 

Bezpieczeństwo energetyczne regionu i rola samorządów lokalnych w realizacji budowy „autostrady energetycznej”, która ma przebiegać przez obszar jedenastu gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, stanowiły główne tematy dyskusji uczestników konferencji. Nowa dwutorowa linia 400 kV zastąpi wyeksploatowaną, działającą od lat 60-tych XX wieku, jednotorową linię 220 kV.
 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu Województwa, który kładł nacisk na skalę i duże znaczenie inwestycji oraz wagę współpracy z samorządami. Profesor Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej przedstawił informacje o bilansie energetycznym i bezpieczeństwie energetycznym Pomorza. Następnie przedstawiciel inwestora – Rafał Kuźniak, Prezes PSE Inwestycje – omówił realizowane obecnie przedsięwzięcia, mające na celu utrzymanie stabilności dostaw energii dla odbiorców w regionie Podkreślał przy tym potrzebę prowadzenia transparentnej komunikacji z lokalnymi społecznościami.
 

Przedstawiciele wykonawcy omówili aktualny stan prac i podsumowali dotychczasowe uzgodnienia z lokalnymi społecznościami. Podkreślali, że budowana linia została zaprojektowana zgodnie z poszanowaniem przepisów o ochronie środowiska. Informowali także, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych, w terenie pojawi się ciężki sprzęt – samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Niemniej jednak wykonawca zapewnił, że swoje zadania będzie realizował w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy tak dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale br.
 


 

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl