Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rozpoczął się cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych

21.03.2014

Wykonawca inwestycji rozpoczął organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości i pozostałych mieszkańców gmin leżących na planowanej trasie linii. Pierwsze spotkania odbyły się 19 i 20 marca w Gminie Żukowo, w sołectwach Skrzeszewo i Przyjaźń.

Spotkania mają na celu przekazanie pełnych, bieżących informacji o planowanej inwestycji oraz skonsultowanie proponowanych przebiegów trasy linii. Mówimy: na czym polega inwestycja, jakie jest jej znaczenie dla regionu. Pokazujemy, że trasa linii jest projektowana w sposób logiczny, z uwzględnieniem wszystkich ważnych uwarunkowań, w tym przede wszystkim istniejącej i planowanej zabudowy, kierunków rozwoju gminy oraz obszarów ochrony przyrody. Prezentujemy wygląd linii. Omawiamy kwestie formalnoprawne. Dyskutujemy na temat propozycji trasy. Odpowiadamy na pytania i wątpliwości dot. kwestii proceduralnych, technicznych, środowiskowych.

Kolejne spotkania przewidywane są na zachodnim odcinku projektowanego przebiegu linii. W kwietniu planujemy spotkania w gminach Polanów (woj. zachodniopomorskie) i Tuchomie (woj. pomorskie).

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl