Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Żydowo w gminie Polanów

02.04.2014

Wykonawca inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo”, przeprowadził na terenie gminy Polanów kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne, mające na celu przekazanie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz skonsultowanie proponowanego przebiegu linii.

Spotkanie skierowane było do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Polanów. Przeprowadzono je 2 kwietnia w miejscowości Żydowo.

Podczas spotkania wykonawca informował, na czym polega inwestycja i z czego wynika konieczność jej realizacji. Inżynierowie pokazywali sposób projektowania trasy linii z uwzględnieniem ważnych lokalnych uwarunkowań, w tym istniejącej i planowanej zabudowy, kierunków rozwoju gminy oraz obszarów ochrony przyrody. Prezentowano wygląd linii, dyskutowano na temat propozycji trasy, omawiano kwestie formalnoprawne. Przedstawiciele wykonawcy odpowiadali na wszystkie pytania i wątpliwości mieszkańców związane z inwestycją.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl