Ładowanie…
biblia 5

Czy Bóg kocha grzeszników?

Może zdarzyć się, że słyszeliśmy, słyszymy lub sami powtarzamy innym: „Bóg Cię kocha” oraz „Bóg kocha grzeszników”. W poniższym artykule postaramy się ocenić pod kątem Biblii, czy rzeczywiście tak jest oraz to, czy powinniśmy tak mówić każdemu człowiekowi.

Fragmenty o Bożej miłości

Często używanymi fragmentami z Biblii na temat tego, że Bóg kocha grzeszników, są fragmenty z ewangelii Jana 3:16 oraz z Listu do Rzymian 5:8.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”

Nie ulega więc wątpliwości, ze Bóg dał wyraz miłości do grzesznego człowieka, gdy uniżył się do postaci człowieka oraz dał się ukrzyżować za jego winę.

Z drugiej strony w innych miejscach czytamy bezpośrednio o tym, że Bóg nienawidzi grzeszników i bezbożnych oraz codziennie się na nich gniewa. (np. Psalmy: 5, 7, 11). Jak to więc jest z tą miłością? Czy Bóg kocha Cię takiego jakim jesteś?

Złe zrozumienie Bożej miłości

Niedobrze, gdy za stwierdzeniem „Bóg kocha grzeszników” i „Bóg Cię kocha” nie idzie ewangelia o dziele krzyża i o tym, że trzeba narodzić się na nowo przez opamiętanie, chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym. Osoba, która usłyszy samo „Bóg Cię kocha” może zrozumieć, że jeśli tak to wszystko jest w porządku i może żyć jak żyła. Tymczasem Boża miłość objawia się cierpliwością, łaską i miłosierdziem, które prowadzą człowieka do opamiętania ze złych uczynków i bezbożności. Tak więc nie wolno nam myśleć i utwierdzać innych w kontekście, że Bóg kocha grzeszników tak, że mogą dalej grzeszyć i wszystko będzie w porządku.

Bóg jako troskliwy Ojciec, nie chcę, aby jego dzieci zmarnowały sobie życie i trafiły do piekła. Jego miłość objawia się kierowaniem ku pokucie, napominaniem, karceniem i dyscyplinowaniem właśnie po to, aby dziecko żyło, a nie umarło.

Być może zainteresuje Cię również artykuł Maryja w biblii, w którym znajdziesz omówione wszystkie fragmenty na ten temat w jednym miejscu.

English below

It is not good when the words „God loves sinners” and „God loves you” are not followed by the gospel about the work of the cross and about the fact that you have to be born again through repentance, water baptism and baptism with the Holy Spirit. A person who hears „God loves you” alone can understand that if so then everything is fine and can live like a life. Meanwhile, God’s love manifests itself in patience, grace and mercy, which lead a person to repent of evil and impiety. So we must not think and confirm that God loves sinners so that they can continue to sin and everything will be fine.

Dodaj komentarz