Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

INWESTOR I WYKONAWCA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Należąca do Skarbu Państwa spółka ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Zakres i forma jej działalności jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

PSE S.A.zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową 400 kV i 220 kV do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej, a także połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 13 445 km linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Realizuje duże kontrakty budowlane, zatrudnia ok. 2600 pracowników na całym świecie. W Polsce spółka zaangażowana jest w realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych i energetycznych.

Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE S.A. na wykonanie linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl