Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

WARSZTATY 2017

DRUGA EDYCJA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

W 3. kwartale 2017 r. Aldesa ponownie realizowała działania edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych. Akcję prowadziliśmy we wszystkich 11 gminach, w których budowana jest linia elektroenergetyczna Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

 

HARMONOGRAM

Od października do grudnia 2017 r. przeprowadziliśmy warsztaty w 18 szkołach w: Przyjaźni, Skrzeszewie Żukowskim, Somoninie, Egiertowie, Kaliskach, Lipuszu, Nakli, Dretyniu, Wałdowie, Niezabyszewie, Ugoszczy, Świerznie, Żydowie, Kramarzynach, Tuchomiu, Borczu i w Grabowie Kościerskim.
 

UCZYMY PRZEZ ZABAWĘ

Podobnie jak w pierwszej edycji warsztatów, w czasie zajęć uczestnicy dowiadywali się, czym są ładunki elektryczne oraz jakie mają właściwości. Zapoznawali się ze zjawiskiem elektryzacji ciał, przekonywali się, czym są izolatory oraz co je różni od przewodników. Budowali także proste silniki elektryczne. Wszystko - jak zwykle podczas naszych lekcji - odbywało się poprzez zabawę. Dzieciaki miały możliwość zrobienia „burzowych” fryzur, przekazania koledze „elektrycznego żółwia” oraz wywołania wyładowań podobnych do prawdziwych piorunów.
 

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl