Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

WARSZTATY 2015 / 2016

EDUKACJA OD NAJMŁODSZYCH LAT

W pierwszej połowie roku 2015 wykonawca linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo zakończył konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów. W ramach rywalizacji uczniowie stworzyli zespoły filmowe i opracowali scenariusze. Na ich podstawie nakręcili krótkie nagrania pod tytułem „365 dni bez prądu”. W dalszej kolejności Aldesa skierowała działania edukacyjne do uczniów szkół podstawowych.

– Zależy nam, żeby już od najmłodszych lat budować świadomość tego, czym jest prąd, jakie przynosi korzyści, ale też jak unikać niebezpieczeństw związanych z jego użytkowaniem. Akcję realizujemy we wszystkich 11 gminach, przez które przebiega nasza inwestycja – deklarował Tomasz Kreft, dyrektor inwestycji.
 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Przedsięwzięcie zostało skierowane do 18 szkół. Dyrektorzy i nauczyciele chętnie współpracowaliz Aldesą, bo uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy ujętej w obowiązkowym programie lekcji. W czasie warsztatów uczestnicy dowiadywali się, czym są ładunki elektryczne oraz jakie mają właściwości. Zapoznawali się ze zjawiskiem elektryzacji ciał. Przekonywali się, czym są izolatory oraz co je różni od przewodników. Budowali proste silniki elektryczne. – Wszystko odbywa się poprzez zabawę. Dzieciaki mają możliwość zrobienia specjalnych „burzowych” fryzur, przekazania koledze „elektrycznego żółwia” oraz wywołania wyładowań podobnych do prawdziwych piorunów – mówiła Anna Śpiewak z firmy Aldesa, koordynująca zajęcia.

 

HARMONOGRAM

Cykl warsztatów zakończył się w marcu 2016 r. Zajęcia odbyły się w szkołach w: Przyjaźni, Skrzeszewie Żukowskim, Somoninie, Egiertowie, Grabowie Kościerskim, Borczu, Kramarzynach, Tuchomiu, Skorzewie, Kaliskach Kościerskich, Lipuszu, Nakli, Świerznie, Żydowie, Dretyniu, Wałdowie, Niezabyszewie i Ugoszczy.
 

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl